Räpina Vallavalitsuse korralduse nr 2-3/308 03.06.2020 alusel on moodustatud raamatukogu nõukogu alljärgnevas koosseisus:

Aira Meitus – nõukogu esimees, lugejate esindaja, e-post: aira.meitus@rapina.ee

Ulla Preeden – nõukogu liige, vallavolikogu esindaja

Kertu Anni – nõukogu liige, vallavalitsuse esindaja

Piret Rammo – nõukogu liige, vallavalitsuse esindaja

Ilona Oeselg-Tigasing – nõukogu liige, raamatukogude esindaja

Sirli Ahman – nõukogu liige, lugejate esindaja

Victoria Jürgenson – nõukogu liige, noorte esindaja

Nõukogu on kinnitatud neljaks aastaks.

 

Nõukogu protokollid