Räpina Vallavalitsuse korralduse nr 2-3/308 03.06.2020 alusel on moodustatud raamatukogu nõukogu alljärgnevas koosseisus:

Aira Meitus – nõukogu esimees, aira.meitus@rapina.ee

Ulla Preeden – nõukogu liige

Kertu Anni – nõukogu liige

Piret Rammo – nõukogu liige

Ilona Oeselg-Tigasing – nõukogu liige

Sirli Ahman – nõukogu liige

Victoria Jürgenson – nõukogu liige

Nõukogu on kinnitatud neljaks aastaks.